SRBSKÝ A CHORVATSKÝ JAZYK

VÝMĚNA S GYMNÁZIEM J. J. ZMAJE NOVI SAD

2009 - 2010  

Ve dnech 14. - 18. 10. 2009 se uskutečnila již jedenáctá výměna studentů v rámci spolupráce Gymnázia V. B. Třebízského ve Slaném a Gymnázia J. J. Zmaje v Novém Sadu (Srbsko). Tentokrát přijelo z Nového Sadu čtyřicet studentů, což je rekordní počet. Všichni byli ubytováni v rodinách našich žáků, kteří se již těší na jarní výměnu v Novém Sadu.

Novosadští studenti obdivovali památky Prahy, byli nadšeni hradem Křivoklát i Karlovými Vary. Náladu účastníkům výměny nezkazilo ani velmi chladné a deštivé počasí. Program připravený školou i našimi studenty, společná zábava a zážitky, stará i nová přátelství ukázala hostům naši zemi v tom nejlepším světle.

Olga Míková

společné foto před budovou školy

před katedrálou sv. Víta

říjnový sníh na Pražském hradě

v katedrále sv. Víta

před velvyslanectvím RS s velvyslancem Republiky Srbsko v Praze, Jeho Excelencí Vladimirem Verešem

„zpracování" zážitků

 

2008 - 2009

             Ve školním roce 2008 - 2009 byl již počtvrté otevřen kurz srbského a chorvatského jazyka jako nepovinného předmětu.

            Ve dnech 23.-27.3.2009 naši studenti navštíví již popáté Nový Sad.

            Výměny se konaly v jichž ustáleném podzimním a jarním termínu. Ve dnech 23. - 28. 10. 2008 naši studenti navštívili již počtvrté Novi Sad. Doprovázely je profesorky Míková, Marušáková, Čablová a Kuhnová. Tentokrát byla prohlídka Nového Sadu zaměřena na návštěvu muzeí: Muzeum sbírek zahraničního výtvarného umění, Muzeum Vojvodiny, Muzeum Petrovaradinské pevnosti, Muzeum patriarchátu ve Sremských Karlovcích. V rámci již tradiční návštěvy Sremských Karlovců jsme ani tentokrát nevynechali prohlídku tamního památného gymnázia a katedrály, a především našeho oblíbeného Muzea medu a vína pana Živanoviće. V Bělehradě jsme se již podruhé rádi vrátili do Muzea Nikoly Tesly, obdivovali jsme velkolepost chrámu sv. Sávy a pevnosti Kalemegdan. Poznali jsme další město Vojvodiny - Suboticu, starobylé kulturní město, ležící u maďarských hranic, centrum maďarské menšiny v Srbsku. Zde jsme byli uvítáni na starobylé městské radnici a v Městském muzeu. Ve velmi pečlivě uchovávaných historických budovách jsme pocítili dech starého Rakouska-Uherska. Prošli jsme se také kolem rozlehlého jezera Palić a navštívili  zoologickou zahradu Palić.

            Novosadští studenti byli již popáté našimi hosty ve dnech 29. 4. - 4. 5. 2008. Během své návštěvy se u nás tentokrát seznámili s provozem firmy Linet, s profesorkou Judlovou si prohlédli historické památky Slaného a Slánskou horu. Do Prahy jsme se vypravili dvakrát. V doprovodu výjimečně odborně zdatné průvodkyně mgr. Any Panové Vasić, jejíž výklad v srbštině nadchl nejen novosadské studenty a profesory, ale i profesorky Marušákovou, Čablovou a Kuhnovou, jsme společně navštívili Vyšehrad, Hradčany, prošli Královskou cestou do centra Prahy. Pravděpodobně nezapomenutelným zážitkem pro naše hosty byla návštěva soukromého muzea tradiční výroby skla v Jablonci nad Nisou, kde si mohli vlastnoručně vyzkoušet výrobu mačkaných skleněných perel. Některé chlapce jsme museli od kahanu doslova odehnat, abychom stihli další program - návštěvu rozhledny Petřín, projížďku po bobové dráze v Janově, prohlídku města Jablonce.     

            Letos jsme společně s profesory a studenty Gymnázia J. J. Zmaje oslavili také svátek školy - Den svatého Sávy (27. leden). Při oslavách v Novém Sadu naši školu zastupovali zástupce ředitele prof. Kulich s profesorkami Kuhnovou a Míkovou.   

Od roku 2003 se zatím uskutečnilo celkem devět výměn. Se studenty a kolegy gymnázia v Novém Sadu nás pojí upřímné, neformální přátelství, které časově přesahuje cyklus školní docházky. Svědčí o tom nejen fakt, že zájem o výměny u našich studentů každým rokem roste, ale také skutečnost, že výměn se účastní i někteří absolventi obou gymnázií a někteří studenti se soukromě navštěvují také během prázdnin.

 

                                            Olga Míková