PARTNERSTVÍ S GYMNÁZIEM V PEGNITZ

Sportovní výměna 29.-30. 3. 2012

S L A N Ý : P EG N I T Z 
celkem 2 : 7
kopaná dívky 1 : 1
kopaná chlapci 3 : 4
košíková dívky 17 : 36
košíková chlapci 34 : 35
házená dívky 2 : 31
házená chlapci 10 : 22
odbíjená dívky 0 : 2 ( 9:25 , 7:25 )
odbíjená chlapci 2 : 0 ( 25:21 , 26:24 )

 

Sportovní výměna 21.-22. 11. 2011 - hala BIOS

S L A N Ý : P EG N I T Z 
celkem 6 : 3
kopaná dívky 1 : 2
kopaná chlapci A 11 : 3
kopaná chlapci B 4 : 2
košíková dívky 30 : 18
košíková chlapci 27 : 9
odbíjená dívky 2 : 1
odbíjená chlapci 1 : 2
florbal dívky 0 : 3
florbal chlapci 15 : 0

 

 

Sportovní výměna 18.-19. 11. 2010

S L A N Ý : P EG N I T Z 
celkem 8 : 1
kopaná chlapci B 11 : 0
kopaná dívky 0 : 1
kopaná chlapci A 7 : 3
košíková dívky 26 : 14
košíková chlapci 61 : 18
odbíjená dívky 2 : 0
odbíjená chlapci 2 : 1
florbal dívky 4 : 0
florbal chlapci 15 : 0

 

Sportovní výměna 21.-22. 10. 2010

P EG N I T Z  : S L A N Ý
celkem 6 : 3
kopaná dívky 7 : 0
kopaná chlapci B 6 : 5
kopaná chlapci A 3 : 5
házená dívky 24 : 1
házená chlapci 30 : 13
odbíjená dívky 2 : 0 ( 17:25 , 25:13 )
odbíjená chlapci 2 : 0 ( 25:18 , 26:24 )
košíková dívky 12 : 39
košíková chlapci 26 : 76

 

 

 

 

 

 

       Sportovní výměna Slaný - Pegnitz

19.  -  20. 11. 2009
SLANÝ : PEGNITZ
kopaná chlapci B 8 : 5
kopaná dívky 0 : 4
kopaná chlapci A 7 : 6
odbíjená chlapci 1 : 2 22:25 25:17 24:26
odbíjená dívky 1 : 2
košíková chlapci 71 : 25
košíková dívky 36 : 6
florbal chlapci 17 : 1
florbal dívky 4 : 1
6 : 3

Běh bez hranic

     

    Právě před dvaceti léty se začala psát historie vzájemného poznávání  se, spolupráce, přátelství, jazykových a sportovních výměn studentů a pedagogů Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Gymnázia v bavorském Pegnitz. První a možná nejvýznamnější akcí vztahující se k tomuto výročí byl štafetový běh mezi oběma městy,který jsme nazvali „Běh bez hranic". Běžely tři štafety: současní studenti našeho gymnázia, bývalí studenti, jednu ze štafet  tvořili učitelé gymnázia spolu s řediteli dalších slánských škol.

    Běh odstartoval ve středu 16. září 2009 v 17.00 před budovou gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném společně ředitel gymnázia Milan Dundr a starosta města Slaného Ivo Rubík.


Ve čtvrtek 17. září  dopoledne byli účastníci běhu přijati v sídle Euregia Egrensis v Marktredwitz, kde se připojila štafeta studentů a pedagogů partnerského gymnázia a všichni společně dorazili  ještě před 17. hodinou na náměstí v Pegnitz.

    Celá akce se uskutečnila za laskavé podpory rodičů, příznivců a přátel školy - našich sponzorů.Všem upřímně děkujeme za finanční a materiální pomoc. 

Níže můžete zhlédnout některá fota z této akce.

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
  

 

 

Ve dnech 19. - 20. března  2009 se v partnerském městě Pegnitz konala sportovní výměna.

 
  Slaný   Pegnitz
kopaná chlapci 3 : 4
kopaná dívky 0 : 5
odbíjená chlapci 2 : 1
odbíjená dívky 0 : 3
košíková chlapci 94 : 43
košíková dívky 27 : 22
házená chlapci 17 : 25
házená dívky 2 : 25







 

        Školní rok na gymnáziu v Pegnitz zahájila jedna studentka Zuzana Grunclová z 2.B, získala stipendium Euregia Egrensis. Navštěvuje 11. třídu. Ubytování v rodinách, začlenění do třídního kolektivu a celková integrace proběhla bez problémů. Ve volném čase se studentky věnovaly svým zálibám sportovním i uměleckým. V krátké době si získaly sympatie spolužáků i vyučujících a tím skvěle reprezentovaly naše gymnázium.

        Jazyková výměna proběhne v termínu 9.-13.3.2009(Slaný) a 20.-24.4.2009 (Pegnitz). Zúčastní se jí 31 studentů vyššího gymnázia a pedagogický doprovod Alena Tesařová a Jana Hořejší. Partnerem jim bude 10.b třída z Pegnitz, třídní učitel Robert Bauer a Dörte Neukam, která připraví program.

        Žáci budou tradičně ubytováni v rodinách svých partnerů.Ke komunikaci využívají německý a anglický jazyk.

        Program bude zajímavý a pestrý - oficiální přijetí ředitelem školy panem Rothem i starostou města Manfredem Thümmlerem, prohlídka školy a informace o bavorském školském systému. Další den bude výlet do Franckého Švýcarska s návštěvou Čertovy jeskyně v Pottensteinu, prohlídka muzea Franckého Švýcarska v Tüchersfeldu. Celodenní výlet se uskuteční do Norimberku se zastávkou na hradě v Laufu. Kromě prohlídky norimberského hradu a historického centra absolvují návštěvu muzea Albrechta Dürera s ukázkami mědirytiny. Po návratu nám připraví žáci 10.b a jejich rodiče příjemný společenský večer s občerstvením na internátě školy.


Následující fotografie jsou z předešlých jazykových výměn mezi naším gymnáziem a gymnáziem Pegnitz

                                 Tyto jsou z Pegnitz 



        Volný čas trávili studenti s partnery, kteří s nimi podnikali další výlety, sportovali, společně si zahráli bowling a navštívili taneční.

        Na zpáteční cestě  se zastavili v Bayreuthu, kde jim paní Neukam ukázala historické centrum.

        V  školním roce 2007/2008 se nepodařilo zajistit výuku němčiny učitelem z Pegnitz. Hlavním důvodem bylo pracovní zatížení paní Spiroch a pana Dunsta.

        Sportovní výměna se již tradičně uskutečnila v listopadu (20.-21.11.08) ve Slaném v hale Bios. Tentokrát s největší účastí sportovců z Pegnitz - přijelo 73 žáků. Obvyklý sportovní program jsme na přání našich dívek obohatili dívčím florbalem.
        Hrálo za velké podpory spolužáků  v těchto sportech :
                kopaná chlapci A 
                kopaná chlapci B 
                kopaná dívky 
                košíková chlapci 
                košíková dívky 
                odbíjená chlapci 
                odbíjená dívky 
                florbal chlapci 
                florbal dívky 

Následující fotografie jsou ze sportovních utkání mezi naším gymnáziem a gymnáziem Pegnitz



        Třída 10.b přijela na návštěvu Slaného již v únoru 25.-29.2.2008. Jen 23 studentů doprovázel třídní učitel pan Bauer a Christine Wiemann. Program byl připraven podle přání hostů. Představení Kouzelný cirkus v Laterně magice v Praze, exkurze do Linetu, přijetí starostou města I. Rubíkem, seznámení se školou. Nechyběl výlet do Prahy s prohlídkou Pražského hradu a historického centra a celodenní zájezd do Kutné Hory.

        Na jaře 10.-11.4.2008 se sportovalo v Pegnitz. Této výměny se zúčastnilo 60 slánských studentů a tři tělocvikáři (A.Tesařová, J.Pokorný a M.Šturm). Utkání v kopané se jako každý rok hrála na venkovním fotbalovém hřišti za velmi nepříznivého chladného a deštivého počasí.


Celkový výsledek 5:3 pro Pegnitz.

Výsledky:
                kopaná chlapci 7:1
                kopaná dívky 6:0
                košíková chlapci 25:50
                košíková dívky 18:28
                házená chlapci 14:5
                házená dívky 21:3
                odbíjená chlapci 0:2
                odbíjená dívky 2:0



        Oslav 350.výročí založení Gymnázia V.B.Třebízského ve dnech 13.-14.6.2008 se zúčastnila početná delegace z Pegnitz v čele se starostou Manfredem Thümmlerem, ředitelem školy Rothem (první návštěva Slaného). Dále přijeli zástupce Werner Dunst, Dörte Neukam, Gerda a Hans Knörr,Anne Spiroch , Ursula Aschenbrenner, Astrid Förster, Anni Weber a pan Funk.

        Na Euregiu Egrensis v Marktredwitz byla A.Tesařová 21.9.2007 na slavnostním zahájení bavorského školního roku a na zakončení školního roku s předáním dekretů. Na tomto setkání se pravidelně sejdou žáci, jejich rodiče a hostitelské rodiny.

        Na schůzce Euregia Egrensis dne 10.6.2008 jsme byli informováni o průběhu dalšího školního roku a vyměnili si zkušenosti s učiteli z českých a bavorských škol.

        

                                  Alena Tesařová



Nadace a organizece podporující a koordinující toto partnerství

    Německo-český fond budoucnosti

    Nadace Roberta Bosche

    Bayerischen Staatsregierung

    Euregio Egrensis