on - line test zdarma http://www.scio.cz/bonus

 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

zde k nahlédnutí

 Kriteria hodnocení v přijímacím řízení do primy osmiletého studia pro školní rok 2012/2013:

Informace pro uchazeče, kteří byli ke studiu přijati-zápisový lístek  

Informace o pořadí nepřijatých uchazečů (pod čarou) jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v pracovní dny od 7:00 do 13:00.

 

Osmileté studium

učební plán pro osmileté studium  79-41-K/81  Gymnázium ke stažení zde