SLOŽENÍ PROFESORSKÉHO SBORU 

TitulJménoPředmětFunkce
RNDr. Dundr Milan, CSc.chemie, biologieředitel, protidrogová prevence
RNDr.Kulich Vladimírfyzika, matematikazástupce ředitele, rozvrh hodin, suplování, požární hlídka

Mgr.

Cyprisová Dagmar

tělesná výchova, biologie

Čablová Dana

anglický jazyk, český jazyk

metodické vedení lektorů ANJ, kontakty s Holandskem, USA, Itálií

Ing.

Černá Jarmila

francouzský jazyk

BOZP

Mgr.

Dosoudilová Zdeňka

dějepis, český jazyk

Mgr.

Hejmová Štěpánka

základy společenských věd, ruský jazyk, dějepis

PhDr.

Hofmannová Zinaida

anglický jazyk, psychologie

Mgr.

Hořejší Jana

výtvarná výchova, český jazyk,

fotodokumentace, výzdoba školy

Mgr.

Hořejší Marie

francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

 

Chlivényiová Aranka

zeměpis, biologie

Mgr.

Kalová Eliška

německý jazyk, anglický jazyk

Mgr.

Karbusová Jana

matematika, chemie 

sklad učebnic

Mgr.

Kinter Jiří

biologie, chemie

požární hlídka

Mgr.

Knížková Hana

matematika, zeměpis

protidrogová prevence, intermediátor

Mgr.

Komedová Jelena

anglický jazyk, ruský jazyk

Mgr.

Kuhnová Taťana

český jazyk, německý jazyk

Mgr.

Macáková Stanislava

hudební výchova

Mgr.

Marešová Vladislava

český jazyk

Mgr.

Marušáková Danuše

český jazyk, ruský jazyk

knihovnice, školní časopis

PhDr.

Míková Olga

německý jazyk, ruský jazyk, srbochorvatský jazyk

kontakty se Srbskem

RNDr.

Němec Vladimír

matematika, deskriptivní geometrie

zástupce velitele školy v CO, SOČ

Mgr.

Novák Pavel

český jazyk, základy společenských věd

kronikář

Mgr.

Pokorný Jan

matematika, tělesná výchova

požární preventista, fotodokumentace, správce skladu CO

Mgr.

Posekaná Iveta

fyzika, chemie

Mgr.

Poštová Marcela

fyzika, chemie

výchovný poradce, rozvrh hodin

Mgr.

Sajdl Vladimír

český jazyk, základy společenských věd

Mgr.

Rubíková Miroslava

biologie, chemie

požární hlídka

Mgr.

Růžková Jana

matematika, fyzika

kontakty s Francií

Mgr.

Suková Jana

anglický jazyk

Mgr.

Šturm Michal

matematika, tělesná výchova

BOZP

Mgr.

Tesařová Alena

německý jazyk, tělesná výchova

pokladna, kontakty s Německem

Bc.

Vancová Jana

anglický jazyk

Mgr.

Veselá Helena

matematika

Ing.

Vykouková Markéta

výpočetní technika, programování

PhDr.

Záborcová Milada, Ph.D.

český jazyk


Správci sbírek

Český jazykDanuše Marušáková
Anglický jazykZinaida Hofmannová 
Německý jazykAlena Tesařová
Francouzský jazykJarmila Černá
Ruský jazykOlga Míková
Srbochorvatský jazykOlga Míková
Občanská naukaPavel Novák
DějepisZdena Dosoudilová
ZeměpisKnížková Hana
MatematikaVladimír Němec
FyzikaVladimír Kulich
ChemieJiří Kinter
Biologie, geologieMiroslava Rubíková
Výpočetní technikaMichal Šturm
Hudební výchovaMacáková Stanislava
Výtvarná výchovaJana Hořejší
Tělesná výchovaMichal Šturm
Didaktická technikaMarcela Poštová

Speciální funkce
EkonomkaStanislava Růžičková
Hospodářka - sekretářkaZdenka Cimrmanová
Školník - topič - údržbářStanislav Hotový
Správce sítěLibor Dobner ml.